RELIGION

Sri Thayumanaswamy Temple, Rockfort: Chithirai car festival, Pichadanar thiruveedhi ula, 7 p.m.

Sri Vishnu Sahasranama Parayana Sabha: Sri Vishnu Sahasranama parayanam, Thirukuralappan Sannidhi, Srirangam, 6 p.m.

Sri Rama Nama Sath Sangam: Sri Rama Nama parayanam, 14B, Kamarajar Street, Ayyappa Nagar, 6 p.m.

Source: Read Full Article